ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Кавракирово, Община Петрич

Програма /Графици

Прикачени документи

График спортни дейности - 1-ви срок, 2023-2024
График консултации и 2-ри ЧК - 1-ви срок, 2023/2024
График кл. и контролни - 1-ви срок, 2023-2024
График за провеждане на учебните часове -2023-2024
Седмично разписание - прогимназиален етап, 1-ви срок -2023-2024
Седмично разписание - начален етап, 1-ви срок -2023-2024
График консултации, 2-ри срок -2022-2023
График кл. и контролни- 2-ри срок, 2022-2023
Седмично разписание - прогимн. етап, 2-ри срок -2022-2023
Седмично разписание - начален етап, 2-ри срок -2022-2023
График -контр. и класни 1-ви срок -2022-2023
График консултации, 1 срок -2022-2023
Седмично разписание - прогимн. етап, 1-ви срок -2022-2023
Седмично разписание - начален етап, 1-ви срок -2022-2023
График- дежурства -2022-2023
График кл. и контролни- 2 срок, 2021-2022
График кл. и контролни - 2 срок, 2021-2022
График консултации -2 срок, 2021-2022
Седмично р-е 2 срок, 2021-2022
График консултации, 1 срок -2021-2022
График за ОРЕС -5. -7. клас-24.01. -28.01. 2022
График- класни и контр. работи- 1-ви срок
График -от 23.11.2021 г.
Седмично разписание 1. - 7. клас 2021/2022
График консултации - 2-ри срок, 2020/2021
Учебните часове в ГЦОУД, считано от 18.02.2021 г. -02.03.2021 г.
Учебните часове в ГЦОУД при ОЕСР са със следния график
График за уч. часове, считано от 04.03.2021 до 17.03.2021 г.
График за уч. часове, считано от 04.02.2021 до 17.02.2021 г.
Седмично разписание -5.-7. клас - Втори срок
Седмично разписание -1.- 4. клас - Втори срок
График за ОРЕС -1.-4. клас
График за ОРЕС -5.-7. клас
График за ОРЕС цдо
Седмично разписание - 5. - 7. клас
Седмично разписание -1. - 4. клас