ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Кавракирово, Община Петрич

Занимания по интереси

 

През учебната 2023-2024 г. са сформирани пет клуба:

1. Трудим се, творим и даряваме - р-л: Ем. Радевска

2. Танцувам от сърце                     - р-л: Ст. Фирова

3. Оничам английския език             - р-л: Ел. Божинова

4. Уча английски чрез интернет-2023  -р-л: К. Ташев

5. Млад художник                        - р-л: Д. Трендафилов

==================================================

През учебната 2022-2023 г. са сформирани седем клуба:

1. Български обичаи и традиции - р-л: Е. Радевска

2. Хороводна китка                       - р-л: Ст. Фирова

3. Млад еколог                              - р-л: Р. Ташева

4. Историята на моя роден край -р-л:  Р. Петрова

5. Уча английски чрез интернет  -р-л: К. Ташев

6. Млад художник                        - р-л: Д. Трендафилов

7. Волейбол                                 -р-л: Ж. Касареев

-----------------------------------------------------------------------------------------

През новата 2021-2022 г. са сформирани 7 клуба:

№ --         име на клуба               --------       ръководител

1.  Уча английски чрез интернет    - р-л: К. Ташев

2.   Млад еколог                              - р-л: Р. Ташева

3.  Сръчни ръце                              - р-л: Е. Радевска

4.  Историята на моя род. край      - р-л: Р. Петрова

5.  Волейбол                                     - р-л: Ж. Касареев

6. Млад художник                             - р-л: Д. Трендафилов

7.  Хороводна китка                         - р-л:  С. Фирова

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

През настоящата 2020-2021 учебна година в училището са сформирани 6 клуба:

Име на клуба Ръководител
1 Уча английски чрез интернет Костадин Ташев
2 Магията на песните, танците и книгите Димитрина Корчева
3 Млад художник Димитър Трендафилов
4 Хороводна китка Станислава Фирова
5 Сръчни ръце Емилия  Радевска
6 Млад еколог Райна Ташева