ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Кавракирово, Община Петрич

Новини и Събития

Междуучилищна проява по проект ,,Подкрепа за успех

МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Благоевград – Благоевград организира Междуучилищно събити

Заповед - 24.01.-28.01. 2022

Заповед - 24.01.-28.01. 2022

ОРЕС -общ. Петрич- oт 04.11.2021г. до 10.11.2021 г. /включително/

Уважаеми родители и ученици, със заповед на министъра на МОН, обучението в ОРЕС за учениците от общ. Петрич продължава до 10.11.2021 г./вкл./

ОРЕС -общ. Петрич

Преминаване в ОРЕС на учениците от общ. Петрич

Заповед РУО - носене на маски

Носене на защитни маски при епидемични мерки

Заповед на МОН -Изменение

zap3472_izmZap-grafik_30112020 (1) ...

Уважаеми родители и ученици!

Уважаеми родители и ученици, със заповед на министъра на МОН, с №РД09-3610/31.12.2020 г. се преустановяват присъствените занятия на учениците от 5. до 7. клас и те ще продължат да се обучават в ОРЕС. Учениците от 1. до 4. клас се връщат в класните стаи на 04.01.2021 ...

Обучение от разстояние в електронна среда

Обучение от разстояние в електронна среда -30.11-21.12.2020 27.11.2020 Уважаеми родители,  За периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г. обучението на учениците от 1. до 7. клас /включително/, ще се осъществява от разстояние в електронна среда. Учебните часове ще се провеждат синхронно, ...