ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Кавракирово, Община Петрич

Проект "Успех"

2014-2015 г. Сформирани са 10 клуба:

1.Сръчни ръце‘‘-р-л: Е. Радевска

2.,,Спортът е здраве и сила‘‘-р-л: К.Ташев

3. ,, Уча английски чрез Интернет- р-л: К.Ташев

4. Европейска кухня“ -р-л: Л. Драгнева

5. Волейбол“ -р-л: Ж. Касареев

6. ,,Проучване в долината на р. Струмешница“-р-л: Р. Петрова

7. ,,Аз пея‘‘ –р-л: В. Илиева

8. ,,Млад еколог“- р-л: Р. Ташева

9. ,,Приложни изкуства“ -р-л: Д. Трендафилова

10.,,Аз творя‘‘ –р-л: В. Църнакова

2013-2014 г.

Нашето училище работи по проект ,,УСПЕХ“за трета година. Сформирани са девет ИИД групи:

1. ,,Приказен свят“ – ръководител – Величка Илиева
2. ,,Историята на светите места в Петричко-ръководител Румяна Петрова
3. ,,Уча английски чрез интернет- ръководител Костадин Ташев
4. Секция ,,Волейбол“ – ръководител Живко Касареев
5.,,Приложни изкуства“ -ръководител Димитър Трендафилов
6. ,,Сръчни ръце.Заедно можем повече.“ -ръководител Емилия Радевска
7.,,Млад еколог“ -ръководител Величка Илиева .. 8. Аз и животните“-р-ли: Р. Петрова и В.Илиева 9. ,,Млад кулинар“-р-л:Лиляна Драгнева

2012-2013 г.

Нашето училище работи по проект ,,УСПЕХ“за втора година. Сформирани са седем ИИД групи:
1. ,,Приказен свят“ – ръководител – Величка Илиева
2. ,,Историята на моя роден край“ -ръководител Румяна Петрова
3. ,,Рисувам и озвучавам приказки“ – ръководител Костадин Ташев
4. Секция ,,Волейбол“ – ръководител Живко Касареев
5.,,Приложни изкуства“ -ръководител Димитър Трендафилов
6. ,,Фолклорни празници и традиции на етносите в Петричко“ -ръководител Емилия Радевска
7.,,Млад еколог“ -ръководител Лиляна Драгнева

2011-2012 г.

Сформирани са четири ИИД групи:
1. ,,Приказен свят“ – ръководител – Величка Илиева
2. ,,Историята на моя роден край“ -ръководител Румяна Петрова
3. ,,Здравословно хранене“ – ръководител Румяна Петрова
4. Секция ,,Волейбол“ – ръководители Костадин Ташев и Димитър Трендафилов