ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Кавракирово, Община Петрич

Проект "Подкрепа за успех"

През настоящата 2021-2022 г. са сформирани 9 клуба по проекта:

№        - име на клуба      ----------ръководител

1. БЕЛ -1 клас                        - р-л: Д. Рагева

2. БЕЛ - 2 клас                      - р-л: С. Янчева

3. БЕЛ - 3 клас                       - р-л: Д. Корчева

4. БЕЛ - 4 клас                     - р-л: В. Пачаръзова

5. БЕЛ - 7клас                      - р-л: Е. Радевска

6. Математика - 1 клас       - р-л: В. Танушева

7. Математика - 2 клас       - р-л: К. Чамовска

8. Математика - 3 клас       - р-л: А. Гогушева

9. Математика - 7 клас       - р-л: Ж. Касареев

=====================================================================================

През учебната 2020-2021  са сформирани  10 клуба по проекта за трета година.

 

Име на клуба Ръководител
1

Математика  -1 кл.

Симона Танушева
2 БЕЛ              -1 кл. Катина Чамовска
3 Математика  -2 кл. Анна Гогушева
4 Математика   -3 кл. Василка Пачаръзова
5 Математика   -4 кл. Величка Танушева
6 БЕЛ               -4 кл. Даниела Рагева
7 Английски език             - 6 кл.     Елена Божинова
8 История и цивилизации - 7 кл. Румяна Петрова
9 Математика                     - 7 кл. Живко Касареев
10 БЕЛ                                -7 кл. Емилия Радевска