ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Кавракирово, Община Петрич

Колектив

ОУ ,,СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - С. КАВРАКИРОВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ,     2022-2023 уч. година
1 Розалина Гергиева Ружина   ДИРЕКТОР 0894506691   ous.kavrakirovo2@abv.bg
2 Костадин Стоянов Ташев Заместник-директор, учебна дейност 0889615011, 0893562367  PORTFOLIO-KTashev kst.lion@abv.bg
3 Димитрина Иванова Корчева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 0888889704 Кл.рък-л на 4. кл. didka_7772@abv.bg
4 Илиана Симеонова Джаджева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 0888026244

Кл. рък-тел на 1. кл.

id_simeonova@abv.bg
5 Величка Стоянова Танушева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 0884594411

Кл. рък-тел

на 2. кл.

vili_radi@abv.bg
6 Емилия Иванова Радевска   Старши учител, БЕЛ и ТП в прогимназиален етап 0877303084  Кл. рък-л на 5. кл. emiliq_radevska@abv.bg
7 Елена Маринова Божинова   Старши учител, английски език, БЕЛ и музика в прогимназиален етап 0879380793   elena.marinova74@abv.bg
8 Живко Методиев Касареев   Старши учител, математика, физика и ФВС в прогимназиален етап 0899153774   j.kasareev1962@abv.bg
9 Румяна Спасова Петрова   Старши учител, история и цив-ии, география и икономика, ФВС и музика в прогимназиален етап 0877205706 Кл. рък-тел на 7. кл. rumi_rumqna07@abv.bg
10 Райна Стоянова Ташева   Старши учител, ЧП, БЗО, ХООС, ИТ и ИИ  в прогимназиален етап 0896733756  Кл. рък-л на 6. кл. rainatasheva_77@abv.bg
11 Димитър Георгиев Трендафилов   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 0899811633  учител ЦДО-5 кл. d.trendafilov1966@abv.bg

12 

 

Симона Кирилова Танушева   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 0883363700  майчинство simona_kirilova92@abv.bg
12 а Светла  Николаева   Янчева   учител, начален етап на основното образование( I-IV 0896377727 учител ЦДО -3. кл. svetlito_85@abv.bg
13 Василка Миткова Пачаръзова   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 0892472881 учител ЦДО-1. кл. vasilka1974@abv.bg
14 Анна Иванова Гогушева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 0878567073  учител ЦДО -4. кл. annagogusheva@abv.bg
15 Катина Димитрова Чамовска   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 0887492553 Кл. рък-тел на 3.кл. katina_chamovska@abv.bg
16 Даниела Николова Рагева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 0887691590  учител ЦДО-2. кл. dani_gerova@abv.bg
17 Илиана Младенова Дончева   Счетоводител 0878133420   iliana_doncheva@abv.bg
18 Петър Сандов Ангов   Работник, поддръжка и ОМ  0899124017    
19 Василка Иванова Димитрова   Чистач/ Хигиенист  0876556595    
20 Валентина Стоянова Бояджиева   Чистач/ Хигиенист 0898658046    
21 Жулиета Вангелова Анастасова   Чистач/ Хигиенист 0894288359    
22 Мария Ангелова Малева   Учител по религия в начален етап   0886450945    
23  Ивайла  Веселинова  Василева   логопед 0876388378    

Прикачени документи

3 Химна на нашето уч-ще.mp3