ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Кавракирово, Община Петрич

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Обща цел

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности.

През учебната 2023-2024 г. в училището са сформирани два отбора по Модул  ,,Спорт :

1. ,,Футбол  - с р-л К. Ташев           -   за ученици от 1. до  4. клас;

2. ,,Волейбол   - с р-л Р. Петрова   -  за ученици от 5. до 7. клас.