ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Кавракирово, Община Петрич

Обществен съвет

Председател:

  • Виктория Стоянова - родител

Членове:

  • Венета Милушева - родител
  • Красимира Митрева -родител
  • Виолета Баракова - родител
  • Нина Попова - ОА -Петрич
  • резервни членове
  • Свилена Чаушева -родител
  • Ваня Стоянова - родител
  • Божидара Дуева - родител