ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Кавракирово, Община Петрич

Проект "Образование за утрешния ден"

За тази учебна година 2020-2021 г. в  училището ще се сформира 1  група по проекта с ръководител Димитрина Корчева