ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Кавракирово, Община Петрич

Прием 2021-2022, 2022-2023

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

        Заявление -2021-2022

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища 

Правила за приемане в първи клас за учебната 2021/2022 г.